มอบเงินทุนสนับสนุนการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

มอบเงินทุนสนับสนุนการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เมื่อช่วงเช้าของ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ทีมคณะผู้บริหาร คุณอัญชลีพร อภิศิตสวัสดิ์ (CEO), คุณรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO),และ คุณมงคล ยศสุนทร (Chief Sales & Marketing Officer )บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ABSS ได้มอบเงินทุนสนับสนุน

ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500,000 บาทเพื่อร่วมช่วยเหลือสนับสนุนในโครงการ “ธรรมศาสตร์ เพื่อประชาชน”

เตรียมความพร้อมเปิดอาคาร โรงพยาบาลสนาม 308 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เร่งด่วน หน้ากาก N95 และชุด PPE โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับมือกับโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเพื่อสนับสนุนการให้บริการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป โดยมีผู้บริหารของทางโรงพยาบาล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) ,ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ (ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) เป็นผู้รับมอบ ณ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.

 

Top