admin admin

ABSS ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้พัฒนาโครงการระบบ

(ABSS) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้พัฒนาโครงการระบบบริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุเสพติดแบบครบวงจรบริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ (ABSS) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้พัฒนาโครงการระบบบริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุเสพติดแบบครบวงจร “บริหารจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ” (Smart Inventory) โดยโครงการมีหลักการและเหตุผลเพื่อปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการคลังวัตถุเสพติดทางการแพทย์ ที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฎิบัติเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยมีการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์โดยใช้เทคโนโลยีในการควบคุมอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบและติดตามอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(ABSS) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้พัฒนาโครงการระบบบริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุเสพติดแบบครบวงจร “บริหารจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ” (Smart Inventory)

กิจกรรมแจกน้ำผลไม้ร่วมกับ Zebra เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ประมวลภาพกิจกรรม CSR บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ( ABSS )ร่วมกับ บริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเดินสายมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนวเวช ,โรงพยาบาลนครปฐม ,โรงพยาบาลวิมุต และโรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ กิจกรรมมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภคโดยมีคุณรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO) ร่วมกับบริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณ ชลิตา ลายลิขิต (Territory Channel Account Manager) เป็นผู้มอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ น้ำผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมี คุณเฉลิมชัย อับดุลเลาะห์ (ผู้จัดการส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผู้แทนจากโรงพยาบาลนวเวช และ ทพ […]

มอบชุดตรวจประเภท Antibody Test จำนวน 250 ชุดให้กับสภากาชาดไทย

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ( ABSS ) มอบชุดตรวจประเภท Antibody Test จำนวน 250 ชุดให้กับสภากาชาดไทยเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ( ABSS ) ผู้ให้บริการสินค้าประเภทระบบบาร์โค้ดโซลูชั่น,ระบบคลังสินค้า,ไอทีโซลูชั่นและซอฟท์แวร์ นำโดยคณะผู้บริหาร นายรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO), นายมงคล ยศสุนทร (Chief Sales & Marketing Officer ) และนายศุธี เตรียมวิริยะกุล (Sales Manager) มอบชุดตรวจประเภท Antibody Test จำนวน 250 ชุดให้กับสภากาชาดไทยเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 โดยมีตัวแทนผู้รับมอบจากสภากาชาดไทยโดย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ […]

ABSS ร่วมบริจาคมอบชุดอุปกรณ์การให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อสนับสนุนความพร้อม

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ (ABSS) ร่วมบริจาคมอบชุดอุปกรณ์การให้บริการ ทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อสนับสนุนความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การให้บริการกับผู้ป่วยให้แก่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ( ABSS ) ผู้ให้บริการสินค้าประเภทระบบบาร์โค้ดโซลูชั่น, ระบบคลังสินค้า, ไอทีโซลูชันและซอฟท์แวร์ นำโดยคณะผู้บริหาร คุณรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO)และ คุณมงคล ยศสุนทร (Chief Sales & Marketing Officer ) และคุณศุธี เตรียมวิริยะกุล (Sales Manager) มอบอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อสนับสนุนความพร้อมด้านเทคโนโลยีได้แก่ ชุดคอมพิวเตอร์พกพา (PDA รุ่น TC70) พร้อม Software Data Collection จำนวน 4 […]

Sany Group Port Machinery ประกาศแต่งตั้ง ABSS เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

Sany Group Port Machinery ประกาศแต่งตั้ง Advanced Business Solutions and Services (ABSS) เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 Mr.Gary Zhou ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศบริษัท Sany Port Machinery Co.,Ltd (ซ้ายจากภาพ) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรหนักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นลำดับ 2 ของโลก (ที่มา: 19th Annual Forbes Global 2000 list) มอบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายกับ คุณรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO) บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ABSS (ขวาจากภาพ) ผู้ให้บริการสินค้าประเภทระบบบาร์โค้ดโซลูชั่น,ระบบคลังสินค้า ระบบ TOS ไอทีโซลูชั่นและซอฟท์แวร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรท่าเรือ เช่น RS/ECH, RTG/RMG, […]

1 2 3
Top