admin admin

ABSS เดินหน้าส่งมอบ “หน้ากากอนามัย” (Surgical Mask) จำนวน 5 หมื่นชิ้น

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ( ABSS ) เดินหน้าส่งมอบ “หน้ากากอนามัย” (Surgical Mask) จำนวน 5 หมื่น ชิ้นให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ป้องกันโควิด-19 ABSS เดินหน้าร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบความห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจัดเตรียมการส่งมอบ ”หน้ากากอนามัย” (Surgical Mask) ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 50,000 ชิ้น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป โดย ทีมคณะผู้บริหาร คุณอัญชลีพร อภิศิตสวัสดิ์ (CEO), คุณรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO),และ คุณมงคล ยศสุนทร (Chief Sales & Marketing Officer ) ได้มอบ หน้ากากอนามัยให้แก่ […]

ABSS บริจาคอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และเงินสมทบทุน

ทีมคณะผู้บริหาร ABSS เดินสายช่วยเหลือสังคมและโรงพยาบาลต่าง ๆ ด้วยการบริจาคอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และเงินสมทบทุนในการเตรียมรับมือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ (COVID-19) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่ปัจจุบันกำลัง ส่งผลให้หลายโรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์และเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ทางบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงมีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและลูกค้าของเรา  เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นการร่วมช่วยเหลือสังคมให้สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ (ABSS) มอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับมือกับโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์  

มอบเงินทุนสนับสนุนการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เมื่อช่วงเช้าของ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ทีมคณะผู้บริหาร คุณอัญชลีพร อภิศิตสวัสดิ์ (CEO), คุณรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO),และ คุณมงคล ยศสุนทร (Chief Sales & Marketing Officer )บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ABSS ได้มอบเงินทุนสนับสนุน ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500,000 บาทเพื่อร่วมช่วยเหลือสนับสนุนในโครงการ “ธรรมศาสตร์ เพื่อประชาชน” เตรียมความพร้อมเปิดอาคาร โรงพยาบาลสนาม 308 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เร่งด่วน หน้ากาก N95 และชุด PPE โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับมือกับโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเพื่อสนับสนุนการให้บริการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป โดยมีผู้บริหารของทางโรงพยาบาล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ […]

ABSS จัดงานสัมมนาภายใต้แนวคิด EEC Digital Transformation 4.0

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ( ABSS ) ได้จัดงานสัมมนาภายใต้แนวคิด “EEC Digital Transformation 4.0” ณ ห้องบางแสน  โรงแรม โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชาโดยภายในงานได้มีการจัดแสดงสินค้าและบริการจากหลายแบรนด์ชั้นนำ เริ่มด้วยบูธ ABSS  ได้นำเสนอ Product  Zebra อาทิ  Printer , Scanner , PDA พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษสุดเฉพาะในงานและบูธ  HP ได้นำเสนอ  Device as service การให้บริการเช่าหรือเช่าซื้อ Hardware สำหรับสำนักงานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบูธ Aruba และ Samsung มาร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการภายในงานอีกด้วย ในส่วนของการสัมมนา ทางบริษัทฯ […]

ABSS ร่วมบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยี IoT

ABSS ร่วมบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยี IoT เพื่อยกระดับ SMEs ไปสู่โลจิสติกส์ 4.0” เมื่อช่วงเช้า วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ( ABSS ) โดยคุณมงคล ยศสุนทร ( Chief Sales Officer ) ได้ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยี IOT เพื่อยกระดับ SMEs ไปสู่โลจิสติกส์ 4.0”  จัดโดยสมาคมไทยไอโอทีร่วมกับกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  โดยการบรรยายในครั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ และทักษะการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ เกี่ยวกับระบบบาร์โค้ด ( Barcode ) และอาร์เอฟไอดี ( RFID ) สำหรับเทคโนโลยี IoT ( […]

ABSS ร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการในงาน April Series 2019

ABSS ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล เพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน ให้หันมาออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

ABSS ได้คว้ารางวัล TOP PREFORMANCE 2018 By Zebra

ABSS ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล เพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน ให้หันมาออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

Asia Warehousing & Logistics Show 2019

ABSS ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล เพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน ให้หันมาออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

ABSS ร่วมออกบูธในงาน Automation EXPO 2019

ABSS ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล เพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน ให้หันมาออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

Top