NEWS & EVENT

ABSS ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้พัฒนาโครงการระบบ

(ABSS) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้พัฒนาโครงการระบบบริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุเสพติดแบบครบวงจรบริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ (ABSS) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้พัฒนาโครงการระบบบริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุเสพติดแบบครบวงจร “บริหารจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ” (Smart Inventory) โดยโครงการมีหลักการและเหตุผลเพื่อปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการคลังวัตถุเสพติดทางการแพทย์ ที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฎิบัติเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยมีการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์โดยใช้เทคโนโลยีในการควบคุมอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบและติดตามอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(ABSS) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้พัฒนาโครงการระบบบริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุเสพติดแบบครบวงจร “บริหารจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ” (Smart Inventory)

กิจกรรมแจกน้ำผลไม้ร่วมกับ Zebra เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ประมวลภาพกิจกรรม CSR บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ( ABSS )ร่วมกับ บริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเดินสายมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนวเวช ,โรงพยาบาลนครปฐม ,โรงพยาบาลวิมุต และโรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ กิจกรรมมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภคโดยมีคุณรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO) ร่วมกับบริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณ ชลิตา ลายลิขิต (Territory Channel Account Manager) เป็นผู้มอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ น้ำผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมี คุณเฉลิมชัย อับดุลเลาะห์ (ผู้จัดการส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผู้แทนจากโรงพยาบาลนวเวช และ ทพ […]

มอบชุดตรวจประเภท Antibody Test จำนวน 250 ชุดให้กับสภากาชาดไทย

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ( ABSS ) มอบชุดตรวจประเภท Antibody Test จำนวน 250 ชุดให้กับสภากาชาดไทยเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ( ABSS ) ผู้ให้บริการสินค้าประเภทระบบบาร์โค้ดโซลูชั่น,ระบบคลังสินค้า,ไอทีโซลูชั่นและซอฟท์แวร์ นำโดยคณะผู้บริหาร นายรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO), นายมงคล ยศสุนทร (Chief Sales & Marketing Officer ) และนายศุธี เตรียมวิริยะกุล (Sales Manager) มอบชุดตรวจประเภท Antibody Test จำนวน 250 ชุดให้กับสภากาชาดไทยเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 โดยมีตัวแทนผู้รับมอบจากสภากาชาดไทยโดย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ […]

ABSS ร่วมบริจาคมอบชุดอุปกรณ์การให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อสนับสนุนความพร้อม

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ (ABSS) ร่วมบริจาคมอบชุดอุปกรณ์การให้บริการ ทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อสนับสนุนความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การให้บริการกับผู้ป่วยให้แก่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ( ABSS ) ผู้ให้บริการสินค้าประเภทระบบบาร์โค้ดโซลูชั่น, ระบบคลังสินค้า, ไอทีโซลูชันและซอฟท์แวร์ นำโดยคณะผู้บริหาร คุณรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO)และ คุณมงคล ยศสุนทร (Chief Sales & Marketing Officer ) และคุณศุธี เตรียมวิริยะกุล (Sales Manager) มอบอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อสนับสนุนความพร้อมด้านเทคโนโลยีได้แก่ ชุดคอมพิวเตอร์พกพา (PDA รุ่น TC70) พร้อม Software Data Collection จำนวน 4 […]

Sany Group Port Machinery ประกาศแต่งตั้ง ABSS เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

Sany Group Port Machinery ประกาศแต่งตั้ง Advanced Business Solutions and Services (ABSS) เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 Mr.Gary Zhou ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศบริษัท Sany Port Machinery Co.,Ltd (ซ้ายจากภาพ) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรหนักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นลำดับ 2 ของโลก (ที่มา: 19th Annual Forbes Global 2000 list) มอบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายกับ คุณรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO) บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ABSS (ขวาจากภาพ) ผู้ให้บริการสินค้าประเภทระบบบาร์โค้ดโซลูชั่น,ระบบคลังสินค้า ระบบ TOS ไอทีโซลูชั่นและซอฟท์แวร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรท่าเรือ เช่น RS/ECH, RTG/RMG, […]

Challenge of Logistic Business in new norm

กิจกรรม “ Challenge of Logistic Business in new norm” @ The Square Restaurant Novotel Bangkok เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนที่ดีเสมอมา และกล่าวแนะนำทิศทางการดำเนินงานและเทรนด์การเปลี่ยนแปลง “Challenge of Logistic Business in new norm”  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ( ABSS ) ได้จัดกิจกรรม “ Challenge of Logistic Business in new norm” @ The Square Restaurant Novotel Bangkok เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนที่ดีเสมอมาและกล่าวแนะนำทิศทางการดำเนินงานและเทรนด์การเปลี่ยนแปลง […]

ABSS เดินหน้าส่งมอบ “หน้ากากอนามัย” (Surgical Mask) จำนวน 5 หมื่นชิ้น

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ( ABSS ) เดินหน้าส่งมอบ “หน้ากากอนามัย” (Surgical Mask) จำนวน 5 หมื่น ชิ้นให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ป้องกันโควิด-19 ABSS เดินหน้าร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบความห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจัดเตรียมการส่งมอบ ”หน้ากากอนามัย” (Surgical Mask) ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 50,000 ชิ้น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป โดย ทีมคณะผู้บริหาร คุณอัญชลีพร อภิศิตสวัสดิ์ (CEO), คุณรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO),และ คุณมงคล ยศสุนทร (Chief Sales & Marketing Officer ) ได้มอบ หน้ากากอนามัยให้แก่ […]

ABSS บริจาคอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และเงินสมทบทุน

ทีมคณะผู้บริหาร ABSS เดินสายช่วยเหลือสังคมและโรงพยาบาลต่าง ๆ ด้วยการบริจาคอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และเงินสมทบทุนในการเตรียมรับมือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ (COVID-19) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่ปัจจุบันกำลัง ส่งผลให้หลายโรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์และเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ทางบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงมีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและลูกค้าของเรา  เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นการร่วมช่วยเหลือสังคมให้สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ (ABSS) มอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับมือกับโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์  

มอบเงินทุนสนับสนุนการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เมื่อช่วงเช้าของ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ทีมคณะผู้บริหาร คุณอัญชลีพร อภิศิตสวัสดิ์ (CEO), คุณรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO),และ คุณมงคล ยศสุนทร (Chief Sales & Marketing Officer )บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ABSS ได้มอบเงินทุนสนับสนุน ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500,000 บาทเพื่อร่วมช่วยเหลือสนับสนุนในโครงการ “ธรรมศาสตร์ เพื่อประชาชน” เตรียมความพร้อมเปิดอาคาร โรงพยาบาลสนาม 308 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เร่งด่วน หน้ากาก N95 และชุด PPE โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับมือกับโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเพื่อสนับสนุนการให้บริการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป โดยมีผู้บริหารของทางโรงพยาบาล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ […]

ABSS จัดงานสัมมนาภายใต้แนวคิด EEC Digital Transformation 4.0

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ( ABSS ) ได้จัดงานสัมมนาภายใต้แนวคิด “EEC Digital Transformation 4.0” ณ ห้องบางแสน  โรงแรม โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชาโดยภายในงานได้มีการจัดแสดงสินค้าและบริการจากหลายแบรนด์ชั้นนำ เริ่มด้วยบูธ ABSS  ได้นำเสนอ Product  Zebra อาทิ  Printer , Scanner , PDA พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษสุดเฉพาะในงานและบูธ  HP ได้นำเสนอ  Device as service การให้บริการเช่าหรือเช่าซื้อ Hardware สำหรับสำนักงานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบูธ Aruba และ Samsung มาร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการภายในงานอีกด้วย ในส่วนของการสัมมนา ทางบริษัทฯ […]

1 2 3
Top