Road Show Nanyang

Road Show Nanyang

เมื่อช่วงเดือน มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ABSS ได้เดินสายออก Road Show พบลูกค้า บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด ในการประชาสัมพันธ์โครงการ NYTG Manage Print Service พร้อมแนะนำ Special Features แบบ Full Option ซึ่ง ABSS ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการในครั้งนี้ ด้วยสินค้าและการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุค 4.0

Top