Smart Service Desk

SMART SERVICE DESK
Image is not available
Slider

An opportunity to gain benefits from Smart Service Desk.

 

SMART SERVICE DESK

SOLUTION

IT Solution Service

 • การจัดการอุบัติการณ์
 • การจัดการปัญหา
 • การจัดการสินทรัพย์
 • การป้องกันเชิงรุก

Smart Service Desk

 • ติดต่อสื่อสารได้ภายในที่เดียว
 • ระบบติดตามมีประสิทธิภาพ
 • จัดการปัญหาได้ดีขึ้น
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • เพิ่มขนาดได้ง่าย ง่ายต่อการจัดการและแก้ไข
 • เพิ่มความเข้มแข็งของแบรนด์

Deskside Support Managed Service

 • ปรับปรุงความต่อเนื่องของธุรกิจ
 • ควบคุมและปฏิบัติตาม
 • เวลาหยุดทำงานต่ำมาก
 • มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้าน IT
 • บริการเชิงรุก

Smart Maintenance Service

 • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทรัพยากรที่มีอยู่
 • ป้องกันความยุ่งยากที่ไม่จำเป็น
 • สร้างหลังประกันในการแก้ไขปัญหา
 • คาดคะเนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ระบุโอกาสที่อาจต้องปรับปรุง

Managed Printing Service

 • เพิ่มประสิทธิภาพ จัดการ ปรับปรุงการพิมพ์
Top