Data Integration and Analytic

DATA INTEGRATION AND ANALYTIC
Image is not available
Slider

แพลตฟอร์มของเราสามารถให้บริการเครื่องมือที่วิเคราะห์ จัดเตรียมและผสมผสานข้อมูลของคุณ รวมถึงตีความเป็นภาพพร้อมวิเคราะห์อย่างเจาะลึก ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนวิธีในการดำเนินธุรกิจได้

ทำไมต้องใช้แพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าของเรา
 • ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลหลายประเภท
 • ลดการจัดเตรียมข้อมูลของคุณโดยใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูลของ Pentaho
 • ETL จะไม่ใช่ปัญหาของคุณอีกต่อไป
 • วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที
เครื่องมือทางธุรกิจที่ทรงพลัง
 • สามารถทำนายและล่วงรู้พฤติกรรมลูกค้าของคุณเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
 • ลดความเสี่ยงและเพิ่มความแม่นยำสำหรับการตัดสินใจผ่านระบบนิเวศของบิ๊กดาต้า
 • เตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ IoT

การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

SOLUTION

การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า 

แพลตฟอร์มของเราสามารถให้บริการเครื่องมือที่วิเคราะห์ จัดเตรียมและผสมผสานข้อมูลของคุณ รวมถึงตีความเป็นภาพพร้อมวิเคราะห์อย่างเจาะลึก ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนวิธีในการดำเนินธุรกิจได้

การวิเคราะห์ข้อมูลจากวีดีโอ

เราจำเป็นต้องสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลจากวีดีโอเพื่อ...

 • ความปลอดภัยสาธารณt
 • การขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
 • เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม

การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า

ปัญหาพื้นฐานของบิ๊กดาต้าก็คือข้อมูลที่ถูกรวบรวมมาเก็บไว้มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกๆ วัน โดยที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าจะเก็บข้อมูลนั้นไว้เพื่ออะไร และเมื่อข้อมูลนั้นมีขนาดใหญ่มากขึ้น ทำให้ระบบมีความสับสนและคุณก็ไม่สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้ ในความเป็นจริง การจัดระเบียบข้อมูลต้องการการจัดผังการไหลเวียนของข้อมูลที่ชัดเจน สามารถรับรู้ได้ว่าข้อมูลแต่ละประเภทคืออะไร? ใครคือเจ้าของที่ต้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนนั้น?

ABSS เชื่อว่าเราสามารถช่วยคุณและธุรกิจของคุณในการจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ให้คำปรึกษาในกระบวนการการจัดเก็บ การเรียบเรียง ETL โกดังข้อมูล การขุดข้อมูล การนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ ฯลฯ

การวิเคราะห์ข้อมูลวีดีโอ

ทำไมการวิเคราะห์ข้อมูลวีดีโอถึงได้รับความสำคัญอย่างมาก

 • ใช้ได้กับทุกคน

ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์และความรวดเร็วของพลังในการประมวลผลที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การวิเคราะห์เช่นนี้สามารถนำไปใช้ได้กับหลายสถานการณ์ หลายสภาพแวดล้อม โดยการวิเคราะห์สามารถรันระบบผ่านกล้องได้เองหรือยังสามารถรันผ่านเสิร์ฟเวอร์ประเภทสตรีมมิ่งหรือแอพลิเคชั่นต่างๆ

 • การวิเคราะห์ขั้นสุด

จากความสามารถของพลังการประมวลผลของกล้อง IP สมัยใหม่ จึงสามารถนำเสนอการวิเคราะห์แบบเจาะจงไปในแต่ละเครื่องมือหรือแอพลิเคชั่นที่ใช้

 • การวิเคราะห์อันชาญฉลาด

การวิเคราะห์เช่นนี้สามารถนำเสนอเครื่องมือที่หลากหลายอาทิ แผนที่คลื่นความร้อนและการต่อคิวสำหรับธุรกิจอย่างการค้าปลีกและโรงพยาบาล รวมถึงการนับจำนวนคนที่ต่อแถว

 • พลังของการประมวลผล

เมื่อความสามารถในการประมวลผลเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลก็เพิ่มขึ้นตาม ระบบนิเวศของการวิเคราะห์วีดีโอสามารถนำไปควบรวมกับเครื่องมืออื่นๆ อาทิ ระบบปรับอากาศ ระบบเปิด-ปิดไฟ ซึ่งสามารถทำให้ความคิดเรื่องอาคารอัจฉริยะใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้น

 • สร้างการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้น

และท้ายสุด การวิเคราะห์เช่นนี้ยังสามารถให้ภาพที่ชัดเจนจากข้อมูลในโลกที่ซับซ้อน ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจได้ดีขึ้น

Top