Barcode Scanner

Barcode Scanner

Barcode Scanner หรือ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลที่อยู่ในบาร์โค้ด มีให้เลือกทั้งบาร์โค้ดแบบ 1D และบาร์โค้ด 2D ซึ่งปัจุบันมีการใช้งานทั่วไปในทุกการใช้งาน มีให้เลือกใช้ทั้งแบบมีสาย, ไร้สาย และทั้งการใช้งานแบบปกติและการใช้งานแบบถึกทน

Slider
Top