กิจกรรมแจกน้ำผลไม้ร่วมกับ Zebra เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ประมวลภาพกิจกรรม CSR บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ( ABSS ) ร่วมกับ
บริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

จัดกิจกรรมเดินสายมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนวเวช ,โรงพยาบาลนครปฐม ,โรงพยาบาลวิมุต และโรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์

กิจกรรมมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภคโดยมีคุณรณยศ เลี้ยงอำนวย (Deputy CEO) ร่วมกับบริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณ ชลิตา ลายลิขิต (Territory Channel Account Manager) เป็นผู้มอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ น้ำผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมี คุณเฉลิมชัย อับดุลเลาะห์ (ผู้จัดการส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผู้แทนจากโรงพยาบาลนวเวช และ ทพ สิปปกร มลิทอง (หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์) ผู้แทนจากโรงพยาบาลนครปฐม เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว

กิจกรรมมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภคโดยมีคุณศุธี เตรียมวิริยะกุล (Sales Manager) ร่วมกับบริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณกมลชนก กรลิขิตไพศาล (Territory Channel Account Manager) เป็นผู้มอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ น้ำผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมี คุณพีระพงษ์ เจริญพงศ์ (IT Director) ผู้แทนจากโรงพยาบาลวิมุต และ ผู้แทนจากโรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว

Top