ABSS ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ABSS ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ABSS ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย Automatic Identification and Data Capture (AIDC) หรือ Barcode และเป็นผู้ให้บริการด้านคำปรึกษา ออกแบบระบบงาน ( Solution Integration – SI) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล เพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน ให้หันมาออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายพลวศุตม์ มหาเอี่ยมศิริ ผู้บริหารระดับสูงของ ABSS จึงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ และนายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ผู้อำนวยการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ

Top