Desktop Printer

Desktop Printer
Slider

GC420

Zebra รุ่น GC420t เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง หัวพิมพ์แบบโอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึก เหมาะสำหรับงานพิมพ์ฉลากติดซองยา งานโรงพยาบาล

INDUSTRY

Healthcare

Retail

Manufacturing

Transportation

USE FOR

 • งานพิมพ์รหัสทรัพย์สิน
 • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดในโรงพยาบาล

GT800

Zebra รุ่น GT800 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดเล็ก หัวพิมพ์แบบโอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึก รองรับความยาว Ribbon สูงสุดถึง 300 เมตร

INDUSTRY

Healthcare

Retail

Hospitality

Manufacturing

Transportation

USE FOR

 • งานร้านค้าปลีก
 • สติ๊กเกอร์ติดสินค้า
 • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดในโรงพยาบาล
 • อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 • สติ๊กเกอร์คลังสินค้าขนาดเล็ก

ZD220

Zebra Printer รุ่น ZD220 มีจำหน่ายทั้งรุ่น Direct thermal และ Thermal transfer ใช้ได้ในหลากหลายธุรกิจ สามารถให้งานที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

INDUSTRY

Healthcare

Retail

Hospitality

Manufacturing

Transportation

USE FOR

 • งานร้านค้าปลีก
 • สติ๊กเกอร์ติดสินค้า
 • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดในโรงพยาบาล
 • อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 • สติ๊กเกอร์คลังสินค้าขนาดเล็ก

ZD230

Zebra Printer รุ่น ZD230 มีจำหน่ายทั้งรุ่น Direct thermal และ Thermal transfer มีคุณสมบัติพิเศษและรองรับหมึกพิมพ์ Ribbon ยาว 300 เมตร สามารถใช้ได้ในหลากหลายธุรกิจ

INDUSTRY

Healthcare

Retail

Hospitality

Manufacturing

Transportation

USE FOR

 • งานร้านค้าปลีก
 • สติ๊กเกอร์ติดสินค้า
 • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดในโรงพยาบาล
 • อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 • สติ๊กเกอร์คลังสินค้าขนาดเล็ก

ZD410

Zebra Printer รุ่น ZD410 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดกะทัดรัด พัฒนามาจากรุ่นTLP2824 Plus เหมาะสำหรับพื้นที่ทำงานขนาดเล็กและเหมาะสำหรับการพิมพ์ฉลากหรือใบเสร็จรับเงินขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว

INDUSTRY

Healthcare

Retail

Manufacturing

Transportation

USE FOR

 • งานร้านค้าปลีก
 • สติ๊กเกอร์ติดสินค้า
 • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดในโรงพยาบาล
 • สายรัดข้อมือคนไข้
 • อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 • สติ๊กเกอร์คลังสินค้าขนาดเล็ก

ZD420

Zebra รุ่น ZD410, ZD420 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบบตั้งโต๊ะ เป็นเครื่องพิมพ์โอนความร้อน ง่ายต่อการเปลี่ยนตลับหมึก พิมพ์หน้ากว้าง 2 นิ้ว และ พิมพ์หน้ากว้าง 4 นิ้ว ความละเอียดในการพิมพ์ 203 dpi และ 300 dpi ใช้งานง่าย การเชื่อมต่อที่ทันสมัย

INDUSTRY

Healthcare

Retail

Manufacturing

Transportation

USE FOR

 • งานร้านค้าปลีก
 • สติ๊กเกอร์ติดสินค้า
 • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดในโรงพยาบาล
 • สายรัดข้อมือคนไข้
 • อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 • สติ๊กเกอร์คลังสินค้าขนาดเล็ก

ZD510-HC

Zebra Printer รุ่น ZD510-HC เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับใช้พิมพ์รหัสคนไข้ผู้ป่วยบนสายรัดข้อมือ (Wristbands) ตัวสายรัดข้อมือ ถูกออกแบบให้มีความทนทานเป็นพิเศษ สามารถใช้ได้ในหลากหลายธุรกิจ

INDUSTRY

Healthcare

Hospitality

USE FOR

 • สายรัดข้อมือคนไข้
 • สายรัดข้อมืองานคอนเสิร์ต
 • สายรัดข้อมืองานรับปริญญา
 • สายรัดข้อมือเข้าสวนสนุก
 • สายรัดข้อมือเข้าสวนน้ำ

ZD620

Zebra รุ่น ZD620 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบบตั้งโต๊ะ เป็นเครื่องพิมพ์โอนความร้อน งานต่อการเปลี่ยนตลับหมึก พิมพ์หน้ากว้าง 4 นิ้ว มีประสิทธิภาพความเร็วในการพิมพ์สูง

INDUSTRY

Healthcare

Manufacturing

Transportation

USE FOR

 • งานร้านค้าปลีก
 • สติ๊กเกอร์ติดสินค้า
 • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดในโรงพยาบาล
 • อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 • สติ๊กเกอร์คลังสินค้าขนาดเล็ก
 • งานพิมพ์รหัสทรัพย์สิน
 • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดในโรงพยาบาล
Top